ขั้นตอนสำหรับผู้จ้างงาน

ทุกคนสามารถดูประวัติโดยย่อแต่จะไม่เป็นที่เปิดเผย อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการสำเนาของประวัติโดยย่อนั้น คุณ
จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนในฐานะผู้จ้างงาน
ขั้นตอนในการดำเนินการนั้นง่ายมาก เพียงแค่คลิ๊กตามลิ๊งค์ดังต่อไปนี้และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ สิ่งเดียวที่พวกเรา
ต้องการคือชื่อของคุณ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อบริษัท การให้บริการนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น