เวปไซด์จัดหางานในตลาดแรงงานไทย

www.ThailandCV.com เป็นเวปไซด์ที่ดำเนินการด้านการจัดหาแรงงานในตลาดแรงงานของไทย
บริษัทให้คำปรึกษาด้านตำแหน่งงาน เป็นตัวแทนที่คอยให้คำปรึกษาในด้านการจ้างงานและการให้บริการหาบุคลากร
เข้ามาทำงานทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

ธุรกิจหลักของเราคือการให้ความช่วยเหลือคุณในการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในด้านการจัดการด้าน
ปฏิบัติการ การวางกลยุทธ์ และคำแนะนำในด้านฟังก์ชั่นของเทคโนโลยีสารสนเทศ พวกเรายังช่วยในการจัดหาผู้จัดการ
ชั่วคราว ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารเพื่อการลงทุน และผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายผลิต และฝ่ายบำรุงรักษาทั่วโลก

ฟร๊องค์ จาเนท

พวกเราอยู่ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิค โครงข่ายของพวกเราขยายกันเป็นวงกว้างทุกทวีปทั่วโลก
บริษัทจัดหางานนั้นได้ถูกค้นพบโดยฟร๊องค์ จาเนทในปี 2548 ฟร๊องค์มาจากประเทศฝรั่งเศส เขาเป็นคนฟรังโก้
อเมริกัน และใช้เวลาของเขาเดินทางไปในทั่วทวีปออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย เขาจะใช้เวลา 1
สัปดาห์ทุกๆเดือนที่กรุงเทพมหานคร

ซาฮาเรสกู กราตีล่า

ThailandCV.com เป็นเวปไซด์ฟรีซึ่งมืออาชีพทั้งหลายที่กำลังมองหางานนั้นสามารถส่งประวัติโดย
ย่อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถที่จะอัพโหลดประวัติโดยย่อของคุณโดยลงทะเบียนในเวปไซด์ของพวกเราและ
ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือคุณสามารถส่งประวัติโดยย่อของคุณไปที่อีเมลหากคุณต้องการ (ส่งไปที่ Gratiela@consultingpositions.net)